Mgr. Petra Novotná

Registrovaný fyzioterapeut

Praxe

  • 2016-2017: Zahraniční pobyt ve Velké Británii
  • Od roku 2012: Fyzio Praha soukromá praxe
  • 2004-2010: Rehabilitační klinika Malvazinky
  • 2003: ambulantní rehabilitační oddělení polikliniky v Kartouzské
  • Bohaté zkušenosti s prací s vrcholovými sportovci např. s olympijskou vítězkou z LOH v Londýně Miroslavou Knapkovou
  • Spolupráce na televizním pořadu Diagnosa – totální endoprotéza kyčelního kloubu. Možno zhlédnout zde.

Vzdělání

1998-2003 Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu – Magisterské studium v oboru Fyzioterapie

Absolvované odborné kurzy:

  • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře
  • McKenzie koncept
  • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (Vojtova metoda)
  • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Manuální medicína)
  • Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. Paedr. Pavel Kolář)
  • Forma, funkce, facilitace (Mgr. Jan Maryška)
  • Pohyb a stabilita (Mgr. Jan Maryška)
  • Léčebné postupy dle Ludmily Mojžíšové
  • Metoda Brunkow
  • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
  • Respirační fyzioterapie
  • Principy pohybového konceptu spiraldynamik
  • Vývojové aspekty ve fyzioterapii
  • Pánevní dno a jeho vztahy
  • Polohová relaxační terapie
  • Možnosti rehabilitace u roztroušené sklerózy
  • Přístup k diagnostice a terapii dle Bc. Hermachové
  • Možnosti ortézování horních a dolních končetin
  • Bosu core diplom