Paní Mojžíšová původně tento přístup vymyslela k léčbě bolestí zad, ale jejím vedlejším projevem se ukázala schopnost žen přijít do jiného stavu. Do širšího povědomí veřejnosti se později metoda dostala pouze jako prostředek pro léčbu neplodnosti.
Tato metodika je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu.

Paní Mojžíšová tímto svým přístupem pomohla mnoha pacientům s problémy pohybového aparátu i s obtížemi, které zdánlivě s pohybovým systémem nesouvisejí.

 

Indikace:

funkční sterilita

vertebrogenní obtíže – bolesti zad, pánve, ev. kostrče i velkých kloubů

gynekologické potíže – bolestivá menstruace, nepříjemné pocity při sexu

urologické potíže – močová inkontinence, retence moči

 

Přednosti:

– jednoduchost – po instruktáži se cvičí doma a pouze zpočátku, se v prvních zhruba 3 cyklech provádí celkové uvolnění těla fyzioterapeutem ( klíček, žebra, páteř, SI skloubení, kyčelní klouby, kostrče a pánevního dno)

– neinvazivnost – upravuje se pouze svalové napětí, hybnost kloubů a způsob držení těla a to fyziologickými manuálními hmaty

– žádné kontraindikace – cvičení je možno „upravit na míru“ každého klienta

 

Průběh návštěvy:

První návštěva  zahrnuje vstupní pohovor,  komplexní zhodnocení pohybového aparátu, na jehož základě se určí počty opakování jednotlivých cviků sestavy, kterou klientku naučíme. Cvičení  je zaměřeno na posílení svalů břišních a hýžďových, tedy svalů, které spolu se svaly dna pánevního zajišťují správné postavení pánve.
Druhá a třetí návštěva (možno udělat i současně) zahrnuje celkové uvolnění zvýšeného svalového napětí a mobilizační techniky na klíčky, žebra, páteř, SI skl., kyčelní klouby, kostrč a uvolnění spasmů pánevního dna.
Právě zřetězené blokády a přetížené svaly omezují prokrvení v oblasti pánve a břicha a negativně ovlivňují funkci reprodukčních orgánů.