Sport je pro lidský organismus zcela nepochybně velice zdravý a potřebný. Ovšem někdy může být jeho intenzita příliš vysoká, provádění pohybů nesprávné (nevhodné svalové souhry) či kompenzace a regenerace po něm nedostatečná. V takových případech dochází k dlouhodobému přetěžování pohybového aparátu, které vede k bolestem či úrazům v různých jeho částech.

 

Fyzioterapie pomáhá v rámci prevence zranění, při úpravě svalových dysbalancích, v reedukaci pohybových stereotypů, ale také pomáhá s urychlením hojení po zraněních.

 

U nás klademe důraz nejen na nápravu vašich problémů, ale především na odstranění jejich prvotní příčiny. Učíme klienty pohybovat se tak, aby se snižovalo přetěžování a tím i riziko úrazu, zlepšovala se ekonomika pohybu a tím se i zvyšovala výkonnost.

 

Pomůžeme vám, abyste svůj oblíbený sport mohli provozovat bez omezení, bez negativních následků a dlouhodobě.

Dittrichova 353/3, Praha 2

Ostrovského 253/3, Praha 5